1. Pārdošanas nosacījumu spēkā esamība

1) Pārdošanas noteikumi attiecas uz preču un pakalpojumu iegādi no interneta veikala DRESSHOUSE.EE starp pircēju (turpmāk Patērētājs) un uzņēmumu Dresshouse OÜ (turpmāk DRESSHOUSE.EE Interneta veikals).

2) Papildus šiem noteikumiem tiesiskās attiecības, kas rodas, iegādājoties preces interneta veikalā DRESSHOUSE.EE, regulē Saistību tiesību likums (turpmāk VÕS), Patērētāju tiesību aizsardzības likums (turpmāk TKS) un citi spēkā esošie tiesību akti. Igaunijas Republika.

3) Interneta veikals DRESSHOUSE.EE patur tiesības veikt izmaiņas tirdzniecības noteikumos. Minētās izmaiņas ir atspoguļotas interneta vietnē www.https://dresshouse.ee/lv/

2. Informācija par cenām

1) Visas cenas interneta veikalā DRESSHOUSE.EE ietver 22% PVN.

2) Transporta izmaksas tiek pievienotas pirkuma cenai atbilstoši Patērētāja izvēlētajam piegādes veidam.

3) Cenas ir spēkā no pasūtījuma noformēšanas brīža līdz izpildītā pasūtījuma apmaksas termiņa beigām (3 dienas pēc pasūtījuma noformēšanas).

4) Ja pasūtījums ir iesniegts pirms pārdošanas nosacījumu vai cenu maiņas, tiesiskajām attiecībām starp Patērētāju un Dresshouse OÜ attiecas nosacījumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

5) Interneta veikals DRESSHOUSE.EE patur tiesības veikt izmaiņas pārdošanas cenās. Minētās izmaiņas ir atspoguļotas interneta vietnē www.https://dresshouse.ee/lv/

3. Pasūtījuma noformēšana

1) Pievienojiet pirkumu grozam vēlamos produktus.

2) Lai veiktu pasūtījumu, vispirms iepirkumu grozā noklikšķiniet uz saites "Veikt pasūtījumu".

3) Tālāk izvēlieties, vai pasūtījumu vēlaties veikt vienu reizi vai kā pastāvīgais klients (ja interneta veikalā ir šāds sadalījums).

4) Pasūtījuma veidlapas lapā aizpildiet nepieciešamos datu laukus, izvēlieties sev piemērotu preču piegādes veidu un noklikšķiniet uz saites "Veidot pasūtījumu". Pēc tam ekrānā parādīsies rēķins, kuru varat apmaksāt ar bankas pārskaitījumu vai kā eiro maksājumu, izmantojot citus maksājumu risinājumus. Sīkāka informācija par eiro maksājuma veikšanu, ieskaitot visus piemērojamos valsts nodokļus un papildu nodevas, ir atrodama rēķinā, kas tiek parādīts uz ekrāna pēc pasūtījuma apstiprināšanas.

5) Rūpīgi aizpildiet datus un ailes pasūtījuma apstiprinājuma lapā, jo no sniegtās informācijas precizitātes un pareizības ir atkarīga Jūsu iegādāto preču ātra un netraucēta piegāde un tai sekojošā strīdu un pretenziju atrisināšana.

6) Interneta veikalā veiktie pasūtījumi tiek apstrādāti darba dienās (P-P 10.00-16.00). Ja pasūtījums tiek veikts piektdienā pēc 16:00, pasūtījums tiks apstrādāts nākamajā pirmdienā. Tas attiecas arī uz piegādes iespēju "izņemt preci pats".

4 . Pārdošanas līguma spēkā stāšanās

1) Ar preču pārdošanas līgumu interneta veikals DRESSHOUSE.EE apņemas turpmāk nodot Patērētājam interneta veikala DRESSHOUSE.EE esošās, saražotās vai iegādātās Preces un nodrošināt īpašumtiesību pāreju uz Patērētājs, savukārt Patērētājs apņemas samaksāt interneta veikalam DRESSHOUSE.EE par Preci rēķinā norādīto summu un atņemt Preci.

2) Pasūtījumi, kas nav apmaksāti, tiks atcelti pēc 3 dienām kopš pasūtījuma veikšanas.

3) Pārdošanas līgums stājas spēkā pēc Patērētāja veiktā maksājuma saņemšanas Dresshouse Oü bankas kontā.

5. Piegāde

1) Pēc pārdošanas līguma stāšanās spēkā DRESSHOUSE.EE interneta veikals pasūtījumu noformē 1-3 darba dienu laikā un nodod piegādei uzņēmuma loģistikas partneriem. Pēc tam loģistikas partneris piegādā preci Patērētājam 1-3 darba dienu laikā, izņemot nepārvaramas varas gadījumus vai citus apstākļus, kurus loģistikas partneris nevarēja paredzēt vai novērst.

2) E-veikala mājaslapā redzamie piegādes noteikumi tiek piemēroti no brīža, kad pasūtījums tiek nodots loģistikas partnerim.

3) Lai piegādātu bez kavēšanās, Jums jābūt uzcītīgam un, noformējot pasūtījumu, ievadot piegādes datus, jānorāda patiesi un derīgi dati.

4) Interneta veikals DRESSHOUSE.EE neatbild par preču piegādes aizkavēšanos, ja preces loģistikas partneriem ir nodotas laikā, bet piegādes aizkavēšanās ir saistīta ar apstākļiem, ka interneta veikals DRESSHOUSE.EE nevarēja ietekmēt vai paredzēt.

6. Atgriešanas tiesības

1) Pēc pasūtījuma saņemšanas Patērētājam ir tiesības 14 dienu laikā bez iemesla atkāpties no e-veikalā noslēgtā līguma. 14 dienu atteikuma tiesības nav spēkā, ja patērētājs ir atvēris aizzīmogotā iepakojumā nodoto preci, kas nav piemērota atgriešanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ, vai ja preces vai pakalpojumi nav atgriežami tādā nozīmē. VÚS 53. panta 4. punktu (piemēram, apakšveļa, krūšturi, peldēšanas un sauļošanās apģērbi, zeķes-zeķes, kosmētika ar atvērtu iepakojumu, smaržas-higiēnas preces, segas un spilveni).

2) Atgriežamās preces bojājuma gadījumā patērētājs ir atbildīgs par vērtības samazināšanos preces lietošanas dēļ tikai tad, ja viņš preci izmantojis citādi, nekā nepieciešams, lai pārliecinātos par preces raksturu. , preces īpašības un darbība. Lai pārliecinātos par preces raksturu, īpašībām un funkcionēšanu, Patērētājam ar preci jārīkojas un jālieto tikai tā, kā tas būtu atļauts veikalā. Piemēram, veikalā ir iespēja pielaikot apģērbu, taču no apģērba nedrīkst noņemt uzlīmes, apģērbs nedrīkst būt netīrs, bojāts vai to pielaikošanas dēļ sabojāts ar smaržām, dūmiem vai jebkādām citām blakus smakām. Līdz ar to nav izslēgts, ka preces vērtība ir samazinājusies līdz nullei, sabojājot preci, un DRESSHOUSE OÜ ir tiesības prasīt atlīdzību par preces vērtības samazināšanos. Bojātas preces transporta izmaksas sedz Patērētājs.

3) Lai atgrieztu preci, jāaizpilda atteikuma veidlapa. Atteikuma veidlapa atrodama šeit: Standarta atteikuma veidlapa PDF formātā
Atteikuma veidlapu var aizpildīt arī brīvā formā, un tā ir jānosūta uz e-pasta adresi tagastus(at)dresshouse.eu ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas.

4) Patērētājam ir jāatgriež prece 14 dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas vai jāiesniedz pierādījums, ka viņš ir nodevis preci loģistikas uzņēmumam minētajā laika periodā, ar atgriešanu saistītās izmaksas sedz patērētājs.

5) Dresshouse OÜ nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma saņemšanas, atgriež Patērētājam visas no Patērētāja saskaņā ar līgumu saņemtās maksas. Dresshouse OÜ ir tiesības atlikt naudas atmaksu, līdz Patērētājs ir atgriezis preci vai iesniedzis pierādījumus, ka Patērētājs preci ir atgriezis.

7. Force majeure

1) Interneta veikals DRESSHOUSE.EE neatbild par Klientam nodarītajiem zaudējumiem vai preču piegādes kavējumiem, ja bojājums vai preces piegādes aizkavēšanās radusies tādu apstākļu dēļ, kurus interneta veikals DRESSHOUSE.EE nevarēja ietekmēt vai paredzēt.

2) Interneta veikals DRESSHOUSE.EE neatbild par krāsu atšķirībām ekrāna iestatījumu dēļ.

8. Personas datu apstrāde

1) Ievadot datus interneta veikalā un ar atbilstošu apstiprinājumu, Patērētājs dod tiesības vākt un apstrādāt Patērētāja personas datus (vārds, kontakttālrunis, pakas piegādes un/vai mājas adrese, e-pasta adrese) un pārsūtīt personas datus loģistikas partnerim preču piegādei.

2) Interneta veikalam DRESSHOUSE.EE ir tiesības izmantot Patērētāja dzīvesvietas vai atrašanās vietas adresi reklāmas un citas informācijas pārraidīšanai Patērētājam.

3) Patērētājam ir tiesības jebkurā laikā aizliegt savu personas datu ievākšanu un izmantošanu, ja vien nav nepieciešams piedzīt no līguma izrietošu pretenziju vai piegādāt preci.

4) Elektronisko personas datu izmantošana tiešajam pastam notiek tikai tad, ja Patērētājs ir devis tam atsevišķu piekrišanu vietnē DRESSHOUSE.EE (tiešā pasta modulim)

5) Šifrēta datu saziņa ar bankām, norēķinoties par pirkumiem, nodrošina Patērētāja personīgo bankas akreditācijas datu drošību, un arī Interneta veikalam tiem nav piekļuves.

9. Intelektuālais īpašums un tā izmantošana

1) Viss intelektuālais īpašums DRESSHOUSE.EE vietnē un Facebook fanu lapā ir Dresshouse OÜ īpašums, un to aizsargā autortiesību likums.

2) Intelektuālo īpašumu bez autora piekrišanas aizliegts kopēt, izplatīt, publicēt komerciālos nolūkos, izmantot masu informācijas līdzekļos vai citādi izmantot.

10. Pretenzijas iesniegšanas kārtība

1) Interneta veikals DRESSHOUSE.EE ir atbildīgs par Patērētājam pārdoto preču neatbilstību līguma nosacījumiem vai defektiem, kas parādās divu gadu laikā no preces nodošanas Patērētājam.

2) Defekta gadījumā patērētājam ir tiesības ne vēlāk kā divu mēnešu laikā vērsties interneta veikalā DRESSHOUSE.EE, uzrādot rēķinu, uz kura pamata tika apmaksāts preces pirkums.

3) Preces defekta gadījumā, lūdzu, pārtrauciet preces lietošanu.

4) Interneta veikals DRESSHOUSE.EE un Patērētājs vienojas par bojātas preces remontu vai nomaiņu. Remonta izmaksas sedz interneta veikals DRESSHOUSE.EE

5) Interneta veikals DRESSHOUSE.EE neatbild par jebkādiem preces defektiem, kas radušies Patērētāja vainas dēļ, kas radušies preces nepareizas glabāšanas vai preces neparedzētas lietošanas rezultātā.

6) Preces neatbilstības vai defektu gadījumā lūdzam sūtīt pretenziju uz e-pasta adresi info(at)https://dresshouse.ee/lv/, kur norādīts pasūtītāja vārds, uzvārds, kontakttālrunis, pasūtījuma numurs un precīzs preces apraksts. ir norādīta preces neatbilstība vai defekts.

7) Pretenzija par preces neatbilstības vai defektu atklāšanu jāiesniedz divu mēnešu laikā no preces neatbilstības vai defekta atklāšanas.

8) Visas pretenzijas tiek izskatītas un ar Patērētāju sazināties pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no pretenzijas saņemšanas.

9) Patērētājam ir tiesības pieprasīt no interneta veikala DRESSHOUSE.EE pirkuma cenas samazināšanu vai lauzt līgumu un pieprasīt atmaksāt par preci, ja interneta veikals DRESSHOUSE.EE nevar salabot vai nomainīt preces, preces remonts vai nomaiņa neizdodas, interneta veikals DRESSHOUSE.EE nevar pamatoti izskaidrot laika gaitā novērsto preču trūkumu, patērētājam ir radītas nepamatotas neērtības. Turklāt, ja lieta neatbilst līguma nosacījumiem, Patērētājam ir tiesības atteikties pildīt parādā esošās saistības, pieprasīt atlīdzināt zaudējumus un, ja Dresshouse OÜ kavē finansiālo saistību izpildi, pieprasīt kavēšanos.

11. Patērētāja tiesības vērsties Patērētāju sūdzību komisijā

1) Ja Interneta veikals ir atteicies risināt Patērētāja sūdzību vai Patērētājs nepiekrīt Interneta veikala piedāvātajam risinājumam un uzskata, ka ir aizskartas viņa tiesības vai aizskartas viņa intereses, Patērētājs var iesniegt sūdzību Patērētāju sūdzību komisija caur Patērētāju tiesību aizsardzības pārvaldi vai tiesā. Patērētājs var iesniegt sūdzību pats vai ar pārstāvja starpniecību. Patērētāju tiesību aizsardzības komisijas informācija ir sniegta Patērētāju tiesību aizsardzības pārvaldes mājaslapā, lai risinātu Eiropas Savienības dalībvalstīs radušās problēmas, sazinieties ar Eiropas Savienības Patērētāju konsultāciju centru.

noklikšķiniet šeit, lai saglabātu visus standarta noteikumus un nosacījumus

Reģistrēties

Jauna konta reģistrācija