1. Giltighet av försäljningsvillkor

1) Försäljningsvillkor gäller för köp av varor och tjänster från DRESSHOUSE.EE onlinebutik mellan köparen (nedan Konsumenten) och företaget Dresshouse OÜ (nedan DRESSHOUSE.EE Online Store).

2) Utöver dessa villkor regleras rättsförhållanden som uppstår vid köp av produkter från DRESSHOUSE.EE onlinebutik av lagen om förpliktelser (nedan kallad VÕS), konsumentskyddslagen (nedan kallad TKS) och annan gällande lagstiftning i republiken Estland.

3) Webbutiken DRESSHOUSE.EE förbehåller sig rätten att göra ändringar i försäljningsvillkoren. De nämnda ändringarna återspeglas på webbplatsen www.https://dresshouse.ee/sv/

2. Prisinformation

1) Alla priser i webbutiken DRESSHOUSE.EE inkluderar 22% moms.

2) Kostnaden för transport läggs till inköpspriset enligt det leveranssätt som Konsumenten valt.

3) Priserna gäller från det att beställningen är genomförd tills att betalningsfristen för den genomförda beställningen går ut (3 dagar efter att beställningen är genomförd).

4) Om beställningen har lämnats innan försäljningsvillkoren eller priserna har ändrats, ska de rättsliga förhållandena mellan Konsumenten och Dresshouse OÜ vara föremål för de villkor som gällde vid tidpunkten för beställningen.

5) Webbutiken DRESSHOUSE.EE förbehåller sig rätten att göra ändringar i försäljningspriser. De nämnda ändringarna återspeglas på webbplatsen www.https://dresshouse.ee/sv/

3. Forma ordern

1) Lägg önskade produkter i varukorgen.

2) För att göra en beställning, klicka först på länken "Beställ" i kundvagnen.

3) Välj sedan om du vill lägga beställningen en gång eller som stamkund (om nätbutiken har en sådan uppdelning).

4) På beställningsformulärsidan, fyll i de obligatoriska datafälten, välj den metod för produktleverans som passar dig och klicka på länken "Formulera beställning". En faktura kommer då upp på skärmen som du kan betala via banköverföring eller som eurobetalning med andra betalningslösningar. Detaljer för att göra en eurobetalning, inklusive alla tillämpliga nationella skatter och tilläggsavgifter, finns på fakturan som visas på skärmen efter att du har bekräftat beställningen.

5) Fyll i uppgifterna och cellerna på orderbekräftelsesidan noggrant, eftersom den snabba och problemfria leveransen av dina köpta produkter och den efterföljande lösningen av tvister och anspråk beror på riktigheten och riktigheten av den information som tillhandahålls.

6) Beställningar som görs i webbutiken hanteras på vardagar (mån−fre 10.00−16.00). Om beställningen görs på en fredag efter kl 16:00 kommer beställningen att behandlas påföljande måndag. Detta gäller även leveransalternativet "hämta varorna själv".

4 . Försäljningsavtalets ikraftträdande

1) Med avtalet för försäljning av varor åtar sig DRESSHOUSE.EE onlinebutiken att i framtiden överlåta de befintliga, tillverkade eller förvärvade varorna av DRESSHOUSE.EE onlinebutiken till konsumenten och att möjliggöra överföring av äganderätten till Konsument, medan Konsumenten åtar sig att betala DRESSHOUSE.EE onlinebutik det belopp som anges på fakturan för Varorna och att ta emot Varorna.

2) Beställningar som inte har betalats kommer att annulleras efter det att 3 dagar har gått sedan beställningen gjordes.

3) Försäljningsavtalet träder i kraft efter att betalningen som gjorts av konsumenten har mottagits på Dresshouse Oüs bankkonto.

5. Leverans

1) Efter att försäljningsavtalet trätt i kraft slutför DRESSHOUSE.EE-webbbutiken beställningen inom 1-3 arbetsdagar och överlämnar den till företagets logistikpartners för leverans. Logistikpartnern levererar sedan produkten till Konsumenten inom 1-3 arbetsdagar, förutom vid force majeure eller på grund av andra omständigheter som logistikpartnern inte kunnat förutse eller förhindra.

2) Leveransvillkoren som visas på e-butikens hemsida gäller från det att beställningen överlämnas till logistikpartnern.

3) För att kunna leverera utan förseningar måste du vara noggrann och tillhandahålla sanna och giltiga uppgifter när du anger leveransdata när du slutför beställningen.

4) Nätbutiken DRESSHOUSE.EE ansvarar inte för förseningar i leveransen av varorna om varorna har överlämnats till logistikpartnerna i tid, utan förseningen i leveransen beror på omständigheter som nätbutiken DRESSHOUSE.EE inte kunde påverka eller förutse.

6. Ångerrätt

1) Efter att ha mottagit beställningen har Konsumenten rätt att frånträda avtalet som ingåtts i e-butiken inom 14 dagar utan att ange skäl. 14-dagars ångerrätten gäller inte om konsumenten har öppnat varan som överlämnats i en förseglad förpackning, som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte lämpar sig för retur eller om varorna eller tjänsterna inte är returbara i den meningen i § 53(4) i VÚS (t.ex. underkläder, behåar, sim- och solkläder, strumpor-strumpor, kosmetika med öppen förpackning, parfymer-hygienprodukter, filtar och kuddar).

2) Vid försämring av varan som ska returneras ansvarar konsumenten för värdeminskningen på grund av varans användning endast om han har använt varan på annat sätt än vad som är nödvändigt för att försäkra sig om arten. , objektets egenskaper och funktion. För att försäkra sig om varans art, egenskaper och funktion bör Konsumenten hantera och använda varan endast som han eller hon skulle få göra i butiken. Det är till exempel möjligt att prova kläder i butiken, men etiketterna får inte tas bort från kläderna, kläderna får inte vara smutsiga, skadade eller bortskämda av parfym, rök eller andra sidolukter på grund av att de provats. Därför är det inte uteslutet att varans värde har minskat till noll genom att skada föremålet, och DRESSHOUSE OÜ har rätt att begära ersättning för varans värdeminskning. Transportkostnader för försämrade varor täcks av Konsumenten.

3) För att kunna returnera varorna måste du fylla i ett ångerformulär. Ångerblanketten finns här: Standard uttagsblankett PDF
Ångerformuläret kan också fyllas i gratisformulär och måste skickas till e-postadressen tagastus(at)dresshouse.eu senast 14 dagar efter mottagandet av varan.

4) Konsumenten ska returnera varan inom 14 dagar efter det att begäran lämnats eller styrka att han har överlämnat varan till logistikföretaget under nämnda period, kostnaderna för returen ska stå för konsumenten.

5) Dresshouse OÜ ska omedelbart, men senast 14 dagar efter mottagandet av återkallelsen, återsända alla avgifter som konsumenten erhållit enligt avtalet. Dresshouse OÜ har rätt att skjuta upp återbetalningen tills Konsumenten har returnerat produkten eller lämnat bevis på att Konsumenten har returnerat produkten.

7. Force majeure

1) Nätbutiken DRESSHOUSE.EE ansvarar inte för skador som orsakats Kunden eller förseningar i leveransen av varorna om skadan eller förseningen i leveransen av varorna beror på omständigheter som nätbutiken DRESSHOUSE.EE inte kunnat påverka eller förutse.

2) Webbutiken DRESSHOUSE.EE ansvarar inte för färgskillnader på grund av skärminställningar.

8. Behandling av personuppgifter

1) Genom att ange uppgifter i nätbutiken och med motsvarande bekräftelse ger Konsumenten rätt att samla in och behandla Konsumentens personuppgifter (namn, kontakttelefon, paketleverans och/eller hemadress, e-postadress) samt att överföra personuppgifter till logistikpartnern för leverans av varorna.

2) Webbutiken DRESSHOUSE.EE har rätt att använda adressen till Konsumentens bostad eller plats för att överföra reklam och annan information till Konsumenten.

3) Konsumenten har rätt att när som helst förbjuda insamling och användning av sina personuppgifter, såvida det inte är nödvändigt för att samla in en fordran som härrör från avtalet eller för att leverera varan.

4) Användning av elektroniska personuppgifter för direktreklam sker endast om Konsumenten har gett separat samtycke till detta på webbplatsen DRESSHOUSE.EE (till direktreklammodulen)

5) Krypterad datakommunikation med banker vid betalning av köp säkerställer säkerheten för Konsumentens personliga bankuppgifter och Webbutiken har inte heller tillgång till dem.

9. Immateriella rättigheter och dess användning

1) All immateriell egendom på DRESSHOUSE.EE-webbplatsen och Facebook-fansidan är Dresshouse OÜs egendom och skyddas av upphovsrättslagen.

2) Det är förbjudet att kopiera, distribuera, publicera i kommersiella syften, använda i massmedia eller på annat sätt använda den immateriella egendomen utan upphovsmannens medgivande.

10. Procedur för inlämning av anspråk

1) Nätbutiken DRESSHOUSE.EE ansvarar för att de varor som säljs till Konsumenten inte överensstämmer med de avtalsvillkor eller defekter som framkommer inom två år från överlämnandet av varorna till Konsumenten.

2) Vid fel har konsumenten rätt att kontakta nätbutiken DRESSHOUSE.EE senast inom två månader med uppvisande av fakturan på grundval av vilken köpet av varan betalades.

3) I händelse av ett defekt i produkten, vänligen sluta använda produkten.

4) Webbutiken DRESSHOUSE.EE och Konsumenten kommer överens om reparation eller utbyte av defekta varor. Reparationskostnaderna täcks av webbutiken DRESSHOUSE.EE

5) Webbutiken DRESSHOUSE.EE ansvarar inte för eventuella defekter i produkten som beror på Konsumentens fel, som uppkommit till följd av felaktig förvaring av produkten eller icke avsedd användning av produkten.

6) I händelse av bristande efterlevnad eller defekter i produkten, vänligen skicka en reklamation till e-postadressen info(at)https://dresshouse.ee/sv/, där namnet på beställaren, kontakttelefonnummer, ordernummer och en exakt beskrivning av produktens bristande överensstämmelse eller defekt anges.

7) En reklamation angående upptäckt av bristande överensstämmelse eller defekter i produkten måste lämnas in inom två månader från upptäckten av produktens bristande överensstämmelse eller defekt.

8) Alla reklamationer granskas och Konsumenten kontaktas så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar från mottagandet av reklamationen.

9) Konsumenten har rätt att av nätbutiken DRESSHOUSE.EE kräva en sänkning av köpeskillingen eller att häva avtalet och att kräva återbetalning av varorna, om nätbutiken DRESSHOUSE.EE inte kan reparera eller byta ut varor, reparation eller utbyte av varorna misslyckas, onlinebutiken DRESSHOUSE.EE kan inte rimligen förklara bristen på varor som eliminerats över tid, orimliga olägenheter har orsakats för konsumenten. Dessutom, om ärendet inte överensstämmer med avtalsvillkoren, har konsumenten rätt att vägra att fullgöra sin skyldighet, att kräva ersättning för skador och vid försening av fullgörandet av den ekonomiska förpliktelsen från Dresshouse OÜs sida, att kräva försening.

11. Konsumentens rätt att överklaga till Consumer Complaints Commission

1) Om Webbutiken har vägrat att lösa Konsumentens klagomål eller Konsumenten inte samtycker till den lösning som Nätbutiken föreslagit och anser att hans rättigheter har kränkts eller hans intressen har skadats, kan Konsumenten lämna in ett klagomål till Consumer Complaints Commission genom konsumentskyddsnämnden eller till domstolen. Konsumenten kan lämna in ett klagomål själv eller genom ett ombud. Informationen från Consumer Protection Commission tillhandahålls på Consumer Protection Boards webbplats, för att lösa problem som uppstår i EU:s medlemsstater, kontakta Consumer Advice Center of the European Union.

klicka här för att spara alla standardvillkor

Registrera

Nytt kontoregister